Bluetooth

BLUETOOTH og det tilsvarende Bluetooth-logo er beskyttede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. Der gøres ingen krav på varemærkerne, og eventuelle referencer har til formål at angive kompatibiliteten af ​​komponenterne i SACKits produkter med teknologien, der administreres af Bluetooth SIG, Inc.