Persondatapolitik

Et af SACKit ApS’s overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. SACKit ApS ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan SACKit ApS håndterer dine personoplysninger.

 

 1. Dataansvarlig

SACKit ApS driver sackit.dksackit.nosackit.sesackit.nlsackit.eu, sackit.es og sackitshop.de. Samt forhandlere og B2B.

SACKit ApS (benævnes herefter SACKit) er dataansvarlig.

SACKit’s kontaktoplysninger er:

SACKit ApS
Lyngvej 1
9000 Aalborg
Att.: Adm. Direktør Peter Terkelsen

SACKit udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

SACKit er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

SACKit sælger fysiske produkter.

Når du, ved bestilling af én eller flere produkter og ved køb afgiver dine personoplysninger til SACKit, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af SACKit.

 1. Hvordan indsamler SACKit personoplysninger?

SACKit indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe et eller flere af SACKits fysiske produkter.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af SACKits serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • Via browser cookies og web beacons.
 • Når du abonnerer på SACKits nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

 1. Hvilke informationer indsamler SACKit?

SACKit indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Købshistorik
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil SACKit i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede kunder om SACKits vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.
 

 1. Online køb med kreditkort

SACKit anvender Quickpay, i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel Quickpay som SACKit.dk er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk). SACKit ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Ved bestillinger gemmer SACKit de oplysninger, som du har oplyst, i indtil 5 måneder, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 
 

 1. Hvad er formålet med indsamlingen?

SACKit indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende ydelser samt i nærværende persondatapolitik.

SACKits formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb af SACKits produkter.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit køb
 • Forbedring og udvikling af SACKits serviceydelser.
 • Tilpasning af SACKits kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Administration af din relation til SACKit.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 1. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå SACKit baserer behandlingen af dine personoplysninger.

SACKit kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med online køb.

Ligeledes kan SACKit behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at SACKit kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som SACKit forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af SACKits serviceydelser.

 1. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger SACKit behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, SACKit har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger SACKit har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter SACKit alle oplysninger, som SACKit ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre SACKit efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til SACKit enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt dit eventuelle ordrenummer.

Du kan også kontakte SACKit, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

SACKit ApS
Lyngvej 1
9000 Aalborg
Att.: Adm. Direktør Peter Terkelsen

SACKit vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mail.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger SACKit, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

SACKit kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).
 

 1. Hvis du ansøger om en stilling hos SACKit

Når du søger en stilling hos SACKit behandles de oplysninger, som du har givet SACKit i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

SACKit bruger oplysningerne til at vurdere, om SACKit ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares blandt på SACKits sikre server med begrænset adgang.

SACKit har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene relevante ledere, HR-afdelingen og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysningerne.

Hvis du bliver ansat i SACKit gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med SACKits persondatapolitik for medarbejdere, som du finder på SACKits sikre server.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. SACKit indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen.

SACKit kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

SACKit beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som SACKit behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at SACKit sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til SACKits HR afdeling via e-mail: pr@sackit.dk eller via telefon 6914 9300.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. 
 

 1. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

SACKit beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

SACKit har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

SACKit kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager SACKit løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil SACKit underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

SACKits sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover SACKits interne systemer benytter SACKit sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

SACKit har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

SACKit kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

SACKit sletter dine personoplysninger, når SACKit efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 1. Cookies

SACKit anvender cookies til SACKits digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her: Cookiepolitik

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til SACKits behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

SACKit ApS
Lyngvej 1
9000 Aalborg
Att.: Adm. Direktør Peter Terkelsen

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk .

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på SACKits hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

April, 2022.